beton towarowy

Beton towarowy – rodzaje, wady i zalety

Ten rodzaj betonu gwarantuje większą trwałość i zrównoważony rozwój. Ponieważ prace wykonywane są przez wyspecjalizowanego dostawcę, tworzona mieszanka jest precyzyjna i ma wyższą jakość. Również specjalne mieszanki betonowe mogą być wydajnie produkowane przy użyciu tej metody produkcji betonu.

Rodzaje betonu towarowego

Istnieją trzy rodzaje betonu towarowego (RMC) w zależności od sposobu mieszania różnych składników, jak podano poniżej:

 • Beton mieszany tranzytowy
 • Beton mieszany skurczowy
 • Beton mieszany centralnie

Zobacz też: Jak usunąć odciski palców i smugi z pomalowanej ściany?

Beton mieszany tranzytowy

Nazywa się go również betonem suchym, ponieważ wszystkie podstawowe składniki, w tym woda, są ładowane bezpośrednio do mieszalnika samochodowego. Podczas ładowania materiału bęben mieszarki obraca się szybko z prędkością ładowania, a następnie kontynuuje obroty z normalną prędkością mieszania. W przypadku tego typu betonu towarowego możliwe są trzy rodzaje wariantów, jak podano poniżej: Beton mieszany na placu budowy Podczas transportu w kierunku miejsca przeznaczenia bęben obraca się z niewielką prędkością 2 obr/min, ale po dotarciu na miejsce, tuż przed wyładunkiem materiału, obraca się z maksymalną prędkością 12-15 obr/min przez prawie 70-100 obrotów, aby zapewnić jednorodne wymieszanie. Beton mieszany w czasie transportu Prędkość obrotowa bębna jest utrzymywana na średnim poziomie podczas transportu, tj. około 8 obr/min przez około 70 obrotów. Po wykonaniu 70 obrotów prędkość obrotowa bębna zostaje zmniejszona do 2 obr/min do momentu wyładunku betonu. Beton mieszany na placu Bęben jest obracany z prędkością 12-15 obr/min przez około 50 obrotów na placu. Beton jest następnie mieszany powoli w czasie transportu.

Zobacz też: Stokrotka afrykańska, jak pielęgnować?

Beton mieszany skurczowo

Beton jest częściowo mieszany w betoniarce zakładowej, a następnie w czasie transportu miesza się resztę w betoniarce bębnowej zamontowanej na ciężarówce. Ilość mieszanki w betoniarce samochodowej zależy od stopnia wymieszania w mieszalni centralnej. Należy przeprowadzić badania w celu ustalenia wymagań dotyczących mieszania w mieszalniku bębnowym.

Przeczytaj również:  Inspirujące pomysły na elewację domu jednorodzinnego: od nowoczesnych do tradycyjnych rozwiązań

Zobacz też: Marmur na ścianę – jak uzyskać efekt marmuru na ścianie?

Beton mieszany centralnie

Nazywany jest również centralną betoniarnią, w której beton jest dokładnie mieszany przed załadunkiem do betoniarki samochodowej. Czasami wytwórnia ta jest również nazywana wytwórnią mieszanek mokrych lub wytwórnią mieszanek wstępnych. Podczas transportu betonu mieszalnik samochodowy pełni jedynie funkcję mieszadła. Czasami, gdy wymagania dotyczące urabialności są niskie lub gdy ilość dostarczanego betonu jest mniejsza, można użyć jednostek nie mieszających lub wywrotek.

Zalety betonu towarowego

 • Beton wysokiej jakości uzyskuje się, gdy wytwórnia betonu towarowego korzysta z zaawansowanego sprzętu i spójnych metod. Słaba kontrola nad materiałami wejściowymi, metodami dozowania i mieszania w przypadku betonu mieszanego na placu budowy jest rozwiązywana za pomocą metody betonu towarowego.
 • Szybkość prac budowlanych wykonywanych w wytwórni betonu towarowego jest stale monitorowana dzięki zmechanizowanym operacjom. Wydajność betoniarni pracującej na placu budowy przy użyciu mieszalnika 8/12 wynosi od 4 do 5 kostek metrycznych na godzinę, podczas gdy w betoniarni betonu towarowego jest to 30-60 kostek metrycznych na godzinę.
 • Lepsza obsługa i właściwe praktyki mieszania pozwolą zmniejszyć zużycie cementu o 10-12%. Zastosowanie domieszek i innych materiałów cementowych pomoże zmniejszyć ilość cementu.
 • Wymieszany beton jest używany z dużą wszechstronnością. Jest on układany zgodnie z najlepszymi metodami układania betonu.
 • Oszczędza się cement i zmniejsza pylenie, ponieważ w betonie towarowym stosuje się beton luzem zamiast worków z cementem.
 • Oszczędność cementu pozwala oszczędzać energię i zasoby naturalne.
 • Mniejsze zużycie skutkuje mniejszą produkcją cementu, a więc mniejszym zanieczyszczeniem środowiska.
 • Uzyskuje się trwalszą konstrukcję, co wydłuża okres eksploatacji i obniża koszty cyklu życia.
 • Produkcja betonu towarowego jest w mniejszym stopniu uzależniona od pracy ludzkiej, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów ludzkich. Zmniejsza to również zależność od intensywnej pracy robotników.
 • Małe lub duże ilości betonu, zgodnie ze specyfikacją, są dostarczane na czas na miejsce budowy.
 • Nie wymaga to miejsca na przechowywanie surowców w zakładzie. Nie ma opóźnień związanych z montażem i demontażem betoniarni na placu budowy, nie trzeba wynajmować sprzętu, nie ma amortyzacji kosztów.
 • Zużycie benzyny i oleju napędowego jest mniejsze, co zmniejsza hałas i zanieczyszczenie powietrza.
Przeczytaj również:  Elegancja i wyjątkowość - Drzwi fornirowane jako wybór doskonały

Wady betonu towarowego

 • Czas transportu od momentu przygotowania betonu do miejsca dostawy powoduje utratę urabialności. Będzie to wymagało użycia dodatkowej wody lub domieszek w celu utrzymania urabialności zgodnie ze specyfikacją. Na miejscu budowy inżynier ds. zapewnienia i kontroli jakości powinien sprawdzić urabialność za pomocą testu spadku, zanim beton zostanie użyty do budowy.
 • Ruch uliczny podczas transportu betonu może powodować jego wiązanie. W związku z tym konieczne jest dodanie domieszek opóźniających wiązanie. Niespodziewany ruch uliczny stanowi jednak duży problem.

Przeczytaj także artykuł o betonie B20 lub chudym betonie.

Kliknij aby ocenić!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *