chudy beton - chudziak

Chudziak – chudy beton. Proporcje i zastosowanie chudziaka

Co to jest chudy beton?

Poniżej znajduje się definicja chudego betonu:

Chudy beton odnosi się do mieszanki, w której ilość użytego cementu jest mniejsza niż ilość wody. Beton o wysokim stosunku kruszywa do cementu nazywany jest chudym betonem.

Technicznie rzecz biorąc, mieszankę nazywa się mieszanką chudego betonu, jeśli zawartość cementu w niej spada poniżej 10 procent.

Beton bardziej się ugina, gdy stosunek kruszywa do cementu jest wyższy. Ponieważ na jednostkę powierzchni przypada mniejsza ilość pasty zapewniającej gładkość i kruszywa, mobilność kruszywa jest mniejsza.

Obecne indyjskie praktyki budowlane dotyczące sztywnych nawierzchni wymagają zastosowania warstwy suchego chudego betonu, zwanego w skrócie DLC. Warstwa ta pełni funkcję warstwy nośnej, na której układane są płyty betonowe o jakości nawierzchni.

Warstwa bazowa DLC jest używana do budowy nawet miejskich dróg betonowych, w tym do układania nawierzchni bitumicznych. DLC jest wykonywana głównie z użyciem zwykłego cementu portlandzkiego zgodnie ze specyfikacją Indyjskiego Kongresu Drogowego SP 49: 1998. IRC SP-49: 1998 zaleca stosowanie pucolany portlandzkiej i cementu portlandzkiego (PSC) do produkcji DLC. PPC jest powszechnie stosowany w Indiach na szeroką skalę, ale ma inne właściwości niż OPC.

Zobacz też: Beton B20 – Właściwości, zastosowanie i proporcje!

Cel stosowania chudego betonu

Aby uszczelnić glebę i stworzyć równą powierzchnię pod fundamenty budynków, na jej wierzchu umieszcza się warstwę betonu, zwykle o grubości 5-10 cm.

Na przykład drobny materiał, np. piasek, jest używany do wypełniania pęknięć w warstwie chodnika lub robót ziemnych.

Przeczytaj również:  Co zrobić, gdy nasz kompresor przestaje działać? Podstawowe kroki diagnostyki

Zobacz też: Stokrotka afrykańska, jak pielęgnować?

Beton chudziak proporcje

W budownictwie cywilnym proporcje mieszanki betonowej wynoszą od 1 do 3:6 (M-10). Poniżej beton nazywany jest chudym betonem.

W przypadku mieszanek chudego betonu stosunek ten wynosi zazwyczaj 1:3:6, 1:4:8 i 1:5:10.

Przykłady mieszanki dla chudego betonu:

 • Klasa betonu (M-5); 10 (cement piasek kruszywo) Beton klasy M-5 będzie miał wytrzymałość charakterystyczną 5 MPa.
 • Klasa betonu (M-7,5) – 1:4:8 (cement, piasek i kruszywa). Beton klasy M-7,5 będzie miał wytrzymałość charakterystyczną 7,5 MPa.
 • Klasa betonu (M-10) – 1:3:6 (cement, piasek i kruszywo). Beton klasy M-10 będzie miał wytrzymałość charakterystyczną 10 MPa.

Beton chudziak – grubość

Oto zalecane wartości grubości chudego betonu w różnych konstrukcjach:

 • Fundamenty zapór i budowli zatrzymujących wodę = 75 mm.
 • W przypadku fundamentów w warunkach surowych lub trudnych grubość = 100 mm.
 • W przypadku małych konstrukcji, takich jak szamba i studzienki kanalizacyjne, grubość = 50 mm.
 • Dla izolowanego fundamentu budynku grubość = 75 mm.
 • W przypadku fundamentów na podkładkach lub tratwach grubość = 50 mm
 • Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu
 • Beton klasy M-5 daje całkowitą wytrzymałość charakterystyczną wynoszącą 5 MPa.
 • Beton klasy M-7,5 daje całkowitą wytrzymałość charakterystyczną 7,5 MPa.

Zobacz również: kiedy kwitną stokrotki

Zalety chudego betonu

 • Chudy beton tworzy jednolitą powierzchnię fundamentu i chroni go przed bezpośrednim kontaktem z gruntem.
 • Chudy beton stosujemy głównie pod fundamentami, aby chronić naszą płytę. Równa powierzchnia pomaga również w mocowaniu zbrojenia. Dolne pręty zbrojeniowe płyty fundamentowej wymagają odpowiedniej osłony, aby uniknąć rdzewienia.
 • Tworzy to solidny fundament betonowy, który można łatwo wzmocnić stalą.
 • Unika się bezpośredniego kontaktu betonu fundamentowego z gruntem.
 • Chroni główny fundament przed gruntem znajdującym się poniżej. Wilgoć i inne substancje chemiczne, takie jak fosforany, mogą powodować pękanie lub osłabienie betonu.
Przeczytaj również:  Elegancja i wyjątkowość - Drzwi fornirowane jako wybór doskonały

Chudziak beton – metodologia budowy

Poniżej opisano procedurę układania chudego betonu:

 • Przed położeniem chudego betonu zagęść podłoże do poziomu nie przekraczającego 13 mm 1/2 cala i wysokości podanych na rysunkach.
 • Aby zapewnić, że beton będzie wilgotny i twardy w momencie układania, przed położeniem chudego betonu należy zwilżyć podłoże.
 • Na tak przygotowanym podłożu nie wolno instalować żadnych innych urządzeń poza urządzeniami do dostarczania chudego betonu i układania nawierzchni. W niskich temperaturach należy chronić materiał podkładowy przed mrozem. Do usuwania szronu nie wolno używać środków chemicznych.

Czym jest chudy beton?

Chudy beton to mieszanka, w której ilość cementu jest mniejsza od ilości cieczy występującej w warstwach. Im wyższy stosunek kruszywa do cementu, tym chudszy beton.

Jaka grubość chudego betonu?

Beton chudy: Jego zadaniem jest zapewnienie jednolitej powierzchni dla betonu fundamentowego oraz zapobieganie bezpośredniemu kontaktowi betonu fundamentowego z gruntem. Jego grubość wynosi 5 cm. Miesza się go w ilości 150 kg/m3.

Jak długo schnie chudy beton?

Proces utwardzania betonu jest ciągły, a osiągnięcie przez beton odpowiedniej wytrzymałości trwa około 28 dni. Można jednak wykorzystać beton wcześniej niż po 28 dniach.

Kliknij aby ocenić!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *