ile waży beton

Ile waży kubik betonu?

Co to jest beton?

beton, w budownictwie, materiał konstrukcyjny składający się z twardej, chemicznie obojętnej substancji cząsteczkowej, zwanej kruszywem (najczęściej piasek i żwir), która jest połączona cementem i wodą.

Wśród starożytnych Asyryjczyków i Babilończyków najczęściej stosowaną substancją wiążącą była glina. Egipcjanie opracowali substancję bardziej zbliżoną do współczesnego betonu, używając wapna i gipsu jako spoiwa. Wapno (tlenek wapnia), otrzymywane z wapienia, kredy lub (jeśli jest dostępne) muszli ostryg, nadal było podstawowym środkiem pucolanowym lub cementotwórczym, aż do początku XIX wieku. W 1824 roku angielski wynalazca, Joseph Aspdin, wypalił i zmielił razem mieszaninę wapienia i gliny. Ta mieszanka, zwana cementem portlandzkim, pozostała dominującym środkiem cementowym stosowanym w produkcji betonu.

Ile waży kubik betonu?

Kubik betonu czyli 1m3 to waga około 2300 kilogramów

Ile waży m3 betonu?

Około 2300 Kg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *